Nostra historia

La Ecoinnovació, des de 1994

El 1994 es va crear la Fundació Terra no pas per ser una entitat ambiental o ecologista més al país sinó per aportar un enfoc més pràctic que contribuís a impulsar una societat més sostenible i respectuosa amb els sistemes naturals del planeta.

ou fundada per tres joves procedents del moviment ecologista de Catalunya persuadits que la problemàtica ambiental tenia la seva arrel en la percepció cultural de la natura i el nostre entorn en general. Totes les seves activitats han estat inspirades per l'esperit que "els petits canvis són poderosos" ja que entenem que només aquest principi pot realment contribuir al canvi de la cultura de la societat actual amb una perspectiva ambiental.

Hem estat pioners en la difusió de continguts ambientals a través d'internet

1993 Apareix el primer navegador d'internet, el Mosaic.

1995 La Fundació Terra registra el primer domini per a informació ambiental del país: terra.es (convertit el 2001 en terra.org).

Imagen
Fundación Terra - nuestra historia

Avui La plataforma web terra.org emmagatzema més de 2.200 pàgines de continguts i 12.000 imatges pròpies sobre ecologia pràctica.

Hem posat en marxa el primer bombeig solar directe de gran cabal

1996 Recuperem un antic meandre del riu Llobregat al terme de Molins de Rei per convertir-lo en un aiguamoll natural. L’aportació d’aigua es dissenya amb un bombeig solar fotovoltaic directe que impulsa un cabal d’aigua de 100.000 litres per dia. Las instal·lacions varen inaugurades oficialment pel Honorable President de la Generalitat de Catalunya, Sr. Jordi Pujol.

1999 L'experiència d'aquesta actuació emblemàtica en una zona humida, avui inclosa a la xarxa d'espais humits de Catalunya, ens empeny a editar el primer manual del país sobre restauració de riberes fluvials "Corredors blaus i verds". Més de 120 espècies d'ocells visiten o habiten a l’aiguamoll de Molins de Rei.

Imagen
Aiguamols Molins de Rei

Hem estat pioners a promoure la col·laboració empresa-tercer sector

1998 20.0000 ciutadans participen per "Fer una Muntanya de Paper" i recollir 5 tones de paper usat per conver-lo novament en paper. Hi participaren una empresa paperera (StoraEnso), un dissenyador reconegut (Javier Mariscal), un diari (El Periódico), una televisió (Televisió de Catalunya TV3) i l'administració (Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya.)

Imagen
Munt-de-Paper-StoraEnso

Hem posat en marxa una oficina totalment 'eco'

1996 Es va dissenyar nostra oficina a carrer Avinyó 44 perquè l'ús de materials, recursos i energia siguin els mínims i a més que la seva gestió sigui ambientalment correcta, amb aïllament a totes les parets, materials de neteja i manteniment ecològic, i una teulada fotovoltaica que estalvia uns 970kg de CO2 anuals.

Imagen
Central Foto oficinas Terra

Hem escrit una enciclopèdia ambiental en fascicles

1995 S'inicia la publicació de les monografies d'educació per a la sostenibilitat "Perspectiva Ambiental" en cooperació amb l'Associació de Mestres Rosa Sensat.

2010 Es publica el número 50 amb el qual sumem més de 2.000 pàgines il·lustrades escrites per persones de la Fundació Terra. N’hem distribuït més de 200.000 exemplars. És una autèntica enciclopèdia de medi ambient. Alguns dels temes tractats continuen sent inèdits i de referència en la bibliografia ambiental del nostre país.

Imagen
Perspectiva Ambiental

Hem introduït al país les tecnologies de cuines solars

2001 20 escoles de Barcelona descobreixen que els raigs del sol permeten preparar una paella.

2003 Participem en la instal·lació del reflector solar Scheffler més gran d'Europa per cuinar aliments. El 2006 s'ubica a la terrassa del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC).

2006 Organitzem la Conferència Solar Internacional sobre processament d'aliments amb més de 200 experts de tot el món. Els àpats dels participants es preparen amb una bateria de 15 cuines solars parabòliques a la coberta del Palacio de Congresos de Granada.

Imagen
Cuina Solar en accio

Hem dissenyat i creat el concepte d'ecoauditoria domèstica

2004 Més de 250 famílies de la ciutat de Barcelona es beneficien d’una avaluació sobre el seu consum d'aigua i energia i com ho poden fer per estalviar. La metodologia que vàrem crear d'anàlisi del consum energètic i d'aigua ens va portar a introduir per primera vegada al nostre país els anomenats "Smart-meters".

2011 Més de 12.000 persones participen en l'activitat "La revolució energètica comença a casa teva" amb la col·laboració del centre IKEA Badalona.

Imagen
ecoauditoria domestica

Hem fet la primera anàlisi termogràfica arquitectònica en edificis de Catalunya

2006 L'empresa pública ADIGSA ens encarrega l’anàlisi termogràfica de diferents edificis que es pretenen rehabilitar i així poder detectar per quins endrets perden més energia.

2007 Sis ajuntaments de la Regió Metropolitana de Barcelona participen en el programa TERMOCIUTATS. Aquest demostra que la termografia aplicada a l'edificació és útil per endinsar-se en el tema de l'ecoeficiència aplicada a l'edificació tant per l'espectacularitat de les imatges, com perquè permet fer-nos adonar quan els nostres habitatges fan un ús poc sensat de l'energia.

Imagen
Termociutats

Hem obert el camí a implantar la certificació FSC en el món editorial

2006 Creem el primer estàndard de certificació FSC per a la impressió de publicacions en paper FSC acreditat per una cadena custòdia. Aquest impuls serà clau perquè al nostre país es creï el segell d'ecoedició.

2008 Participem en l'organització de la primera jornada d'ecoedició. La ecoedició és una manera innovadora de gestionar les publicacions segons els principis de sostenibilitat. La ecoedició incorpora criteris ambientals i socials al procés d’impressió a l’hora que es minimitzin els impactes negatius derivats d’aquesta activitat en totes les seves fases.

Imagen
Ecoedicio

Hem portat la lluita contra el canvi climàtic a les teulades assolellades

2007 S'inaugura al Mercat del Carmel, Barcelona, la primera central fotovoltaica participada popularment per facilitar que la ciutadania pugui ser activa aportant recursos econòmics per estalviar emissions de diòxid de carboni amb la llum del sol. Neix el concepte d'Ona Solar com una forma de lluitar contra el canvi climàtic.

Avui Estalviem les emissions de més de 23.000kg de gasos d'efecte hivernacle (CO2) amb les nostres dues centrals solars.

Imagen
Carmel plaquets

Hem fabricat el primer vermicompostador català

2002 La Fundació Terra és pionera en la difusió del vermicompostatge casolà per gestionar de forma assenyada una part de la fracció orgànica amb un vermicompostador de disseny i provinent de Tumbleweed (https://tumbleweed.com.au/) Austràlia, el Can-o-Worms ®.

2007 En col·laboració amb l'empresa d'innovació en el reciclatge ZICLA (https://www.zicla.com/) impulsem el disseny d'un vermicompostador català i produït amb plàstics reciclats. El Vermicasa, va estar el primer d’aquesta tipologia fabricat a casa nostra. El producte fou inclòs en el catàleg de la Xarxa de Consum Reciclat.

Imagen
Vermicasa

Hem editat per a Espanya el documental arraconat de Leonardo DiCaprio

2008-2009 El documental La Hora 11 (The 11th hour, https://leonardodicaprio.com/the-11th-hour/) produït per l'actor Leonardo DiCaprio el 2007 no es va estrenar mai als cinemes del nostre país. La Fundació Terra va assumir fer-ne una edició pròpia per al nostre país acompanyada d'una guia d'educació ambiental. En col·laboració amb la Fundación Biodiversidad el 2009 es va fer el Campus Tour La Hora 11 que va permetre fer projeccions en 20 Universitats de tot l'Estat i al festival del CCCB NOW. Més de 4.000 persones el van poden veure. L'Hora 11 és un documental sobre el canvi climàtic revolucionari en el qual hi participen més de 50 experts d’arreu del planeta.

Imagen
Leonardo_DiCaprio-with-Kerry-Wikimedia

Hem creat el primer solar domèstic del món

2009 Amb la col·laboració de dues empreses vinculades amb l'energia solar es crea el primer aparell solar domèstic del món "plug & play" per tal d’estalviar energia elèctrica a les llars. Amb el nom de "Guerrilla Solar" (https://www.terra.org/categorias/articulos/la-hora-de-los-solardomestic…) es fabriquen 150 unitats basades en un concepte únic per la seva simplicitat d'instal·lació. Hem aplicat la tecnologia fotovoltaica en l'àmbit domèstic per marcar un estàndard sobre les possibilitats de l'autoconsum i contribuir així a la lluita contra el canvi climàtic i estalviar emissions radioactives i tòxiques en la producció elèctrica convencional. Aquesta iniciativa rep el Premi Solar Europeu.

Imagen
Guerilla solar

Hem promogut la mobilitat urbana amb bicicletes aptes per a persones discapacitades

2009 Amb la col·laboració de l'empresa Espaibici (https://espaibici.com/, Premi ciutat de Barcelona) es va impulsar l’estudi sobre les possibilitats del tàndem tecnològic alemany Hase Pino (https://hasebikes.com/), no només per a l'oci sinó també per a l'ús terapèutic de la bicicleta. En el tàndem Hase Pino, la bicicleta es posa al servei de l'experiència dels ciclistes, oferint-los el millor de la tecnologia: màxima visibilitat i per tant seguretat, i màxima eficiència de pedaleig. La Fundació ONCE i la Fundació Institut Gutman estudien les possibilitats d'aquest tàndem tecnològic promogut per la Fundació Terra.

Imagen
hase pino movilidad

Hem aixecat un hivernacle per a l'horticultura urbana amb arquitectura geodèsica

2012 El Rebost Vital es dissenya com un espai ubicat en un gran terrat de Barcelona amb l'objectiu ser un espai demostratiu per a la producció de plantes comestibles saludables. Un espai exemplar de com aplicar les tècniques de l’agricultura ecològica en terrats i obtenir un complement alimentari per a les amanides. El Rebost Vital es va dissenyar com un espai d'innovació a favor de la producció agrària urbana utilitzant l'arquitectura de les cúpules geodèsiques com a hivernacles. Es va dissenyar amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Durant el seu funcionament els anys 2012 i 2013 fou visitat per 100 escoles i 2.000 persones.

Imagen
Despensa vital

Hem creat el primer estàndard de certificació ambiental del món per als serveis funeraris

2005 Terra, amb Serveis Funeraris de Barcelona analitza l’impacte ambiental dels funerals.

2011 Terra desenvolupa el sistema Ecofuneral per a assegurances de decessos, i registra el domini ecofuneral.es. Un primer conveni con l'empresa d'assegurances Grup DKV

2012 Inici del web Ecofuneral.es (https://www.ecofuneral.es/)

2013 Terra desenvolupa la certificació SFE 07:024 (Servei Funerari Ecològic), la primera certificació ambiental al món per als serveis i productes funeraris. Amb la certificació ecològica dels funerals es pretén reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle d'aquest sector en un mínim del 30% evitant emetre dioxines a l'atmosfera. Aquesta iniciativa ofereix un servei funerari amb opcions ecològiques certificades en referència a la gestió dels recursos emprats: taüts de fusta certificada i sense vernissos tòxics, incineració sense tòxics, urnes biodegradables, etc.

Avui Ecofuneral.es ofereix articles per reflexionar, plorar, resposes i crítiques de películes i llibres rellevants per a les i els més de 190.000 d'usuaris/es úniques/us del nostre web https://www.ecofuneral.es/.

Imagen
Ecofuneral

Canvis en l’Organització

Després de molts anys d'activitat en els quals tant l'equip com el Patronat de la fundació havia fet el màxim, havia ofert tot – treball, habilitats, voluntarietat i ànima – a la causa, las treballadores/es se'n van anar a poc a poc a altres entitats i altres vides, i a finals del 2017 la fundació va quedar sense personal. Entre 2018-2021 la fundació – tot i tenir actiu els seus projectes de l'Ona Solar a Barcelona i Madrid, i el seu projecte de funerals ecològics, https://www.ecofuneral.es/ - no va crear cap projecte nou.

El 2020 va entrar un nou Patronat liderat per Dr. Javier Retana, Catedràtic d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador del CREAF, com a president. En línia amb aquesta llarga història, i les idees presents a l'inici de la Fundació Terra – un enfocament pràctic que contribuís a impulsar una societat més sostenible - el nou Patronat està enfocada en la ciència i les solucions pràctiques a l'emergència climàtica, i està desenvolupant nous projectes i activitats en aquestes línies per a la Fundació Terra.

Un treball compromès de persones i entitats

Aquests anys de treball són fruit del compromís d’una llarga llista de persones i entitats que han cregut en la tasca de la Fundació Terra. Desenes d'empreses i entitats públiques i milers de persones han confiat - i continuen confinant-se - en l'objectiu de promoure l'ecologia pràctica per buscar solucions per a l'emergència climàtica. Sense la seva presència, dedicació i participació no estaríem oferint aquest llegat. Més enllà dels mèrits i els fracassos només hi ha una condició que sobreviu al temps: l'agraïment a totes les persones i entitats que ens acompanya.

Imagen
Terra Team

Subscriu-te a Terra Butlletins

Et mantindrem al dia del que fem.

Ajudeu-nos a buscar solucions per la #emergènciaclimàtica

Pots contribuir a reduir les emissions de CO2, i fomentar la recerca científica en ecologia pràctica.
 

Col·labora ara

 

Facebook Twitter YouTube LinkedI